Zalety DryNano

PRODUKT » Zalety DryNano

 • regeneracja słupów betonowych przed
  regeneracja słupów betonowych przed
 • hydoizolacja szybu windy przed
  hydoizolacja szybu windy przed
 • regeneracja słupów betonowych po
  regeneracja słupów betonowych po
 • hydoizolacja szybu windy po
  hydoizolacja szybu windy po

Sprawdź wszystkie zalety produktu DryNano osuszania budynków metoda ekologicznej i zdrowej krystalizacji będacej w 100% skutecznej

Zalety stosowania:

 • środek mineralny, żadna chemia,
 • zwiększenie gęstości betonu od 20 do 25% (z 2200 kg/m3 do 2500 kg/m3), co oznacza wzrost wytrzymałości,
 • 100% odporność na działanie wody słodkiej, morskiej i gruntowej, spowodowana zwiększoną gęstością betonu oraz tym, że DryNano tworzy tlenkową warstwę grubości 0,006 mm, niedopuszczającą do wniknięcia chlorków i siarczanów,
 • wzrost elastyczności o 15 do 20%,
 • wzrost odporności na pękanie do 60% (bardzo ważne w przypadku tam i mostów),
 • redukowanie erozji w wyniku oddziaływania przyrody na konstrukcje budowlane,
 • tworzenie środowiska nieprzyjaznego dla rozwoju grzybów oraz pleśni,
 • skrócenie czasu prowadzonych prac w stosunku do dotychczas stosowanych metod,
 • obniżenie skurczu betonu o minimum 50%,
 • 100% nieprzepuszczalność pod ciśnieniem 14 Atm (przy grubości warstwy 5mm), 
 • wzrost mrozoodporności do 350 cykli,
 • ulepszona ochrona stali o 100%,
 • wzrost wytrzymałości na ściskanie min o 25%,
 • eliminacja dodatków takich jak polimery, włókna, itp.,
 • prowadzenie prac nie wymaga dodatkowych działań w dziedzinie BHP,
 • DryNano jest nietoksyczny, niepalny i niewybuchowy.