Oferta

  • hydroizolacja tarasu
    hydroizolacja tarasu
Właściwości betonu i zaprawy DryNano 

- wodoszczelności,

- uszczelniających,

- osuszających,

- odgrzybiających

- odporne na korozję oraz erozję,

- znacznie zmniejsza przenikanie ciepła przez ściany budynku,

- zawiera 97%mikro porów i 3% makro porów.

 

Dodatkowo wyróżniającymi właściwościami stosowania DryNano jest:

- szybkość i prostota technologii,

- mała uciążliwość prac

- praktycznie bezzapachowość środka,

- nieszkodliwy dla zdrowia.

 

Jest to materiał na bazie cementu portlanckiego oraz wypełniaczy mineralnych o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych (np. stara cegła).

 

Jak to działa w skrócie:

Odtwarza właściwości wytrzymałościowe betonu, uszlachetnia beton zwiększając jego odporność na pęknięcia, wnika w głąb struktury betonu zatrzymując procesy korozji i uodparnia konstrukcję na działanie agresywnych związków chemicznych w procesie oddziaływania środowiska. Zakres jego stosowania jest szeroki dzięki możliwości wykorzystania go zarówno jako domieszki do betonów i zapraw, a także jako pokrywającej warstwy ochronnej.


DryNano tworzy nowe struktury stabilne termodynamicznie. Tym samym osusza budynek i jego ściany a za razem odgrzybia ścianę jak jest taka potrzeba.


DryNano użyty na starym lub nowym betonie dociera w jego głąb, co czyni beton o 100% odporniejszym na działanie wody, wody morskiej, olejów, kwasów i innych chemikaliów. Jest idealna do napraw skorodowanej struktury betonowej budynków, mostów, tuneli itd.

 

ZATRZYMUJE KOROZJĘ I EROZJĘ MURÓW, BETONÓW I ZAWARTEGO W NICH ZBROJENIA TWORZĄC ŚRODOWISKO NIEPRZYJAZNE DLA ROZWOJU GRZYBA I PLEŚNI. TYM SAMYM OSUSZA BUDYNEK.

Zaprawa Mineralna

Nowoczesny produkt, charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do każdego rodzaju podłoża (cegły, pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, cegły silikatowe). Nakładanie może odbywać się na zawilgocone powierzchnie powodując ich osuszanie. Stosowanie DryNano do renowacji, regeneracji i zabezpieczenia przed przenikaniem wody gruntowej, wilgoci, związków chemicznych, osuszania zdegradowanych ścian, stropów, posadzek itp. we wszelkiego rodzaju budynkach, budowlach, kanałach, studzienkach, komorach, zbiornikach itd. polega na aplikacji środka na powierzchni.

Dane techniczne:

lp. Oznaczenie Metoda badania Wynik oznaczenia Wymiar
1 Uziarnienie składników suchych, % EN 12192-1 0-1,0 mm
2 Gęstość, kg/m3 EN 12190 2200 kg/m
3 Urabialność – rozpływ zaprawy, mm EN 13395-2 Pomiar „0” 175
Po 10 min 170
Po 30 min 165
mm
mm
mm.
4 Wytrzymałość na ściskanie, MPa EN 12190 35,3 MPa
5 Zawartość jonów chlorkowych, % EN 1015-17 0,02 %
6 Przyczepność, N/mm2,
obciążenie przy zniszczeniu N,
Typ zniszczenia.
EN 1542 1,7
4185
A/B
N/mm2
N
Typ zniszczenia
7 Ograniczony skurcz/pęcznienie, mm/m EN 12617-4 0,085 mm/m
8 Kompatybilność cieplna, część 1: zamrażanie-rozmrażanie
50 cykli,
EN 13687-1 1,6
3966
A/B
N/mm2
N
Typ zniszczenia
9 Absorpcja kapilarna, kg/m2h0,5 EN 13057 0,15 kg/m2h0,5
10 Wodoszczelność przy ciśnieniu 9 bar po 72 godzinach badanie EMI brak wycieku wody -

 

 

Płyn Mineralna

Nowej generacji produkt na mocno zdegradowane ściany przez wilgoć, których stopień zawilgocenia jest widoczny gołym okiem. Aplikacja polega na nanoszeniu DryNano na mokro (czasami przy dużym nawilgoceniu na sucho). Dla murów poniżej gruntu dodatkowo zalecane jest wykonać iniekcję - odwierty muru.

 

Dane techniczne:

Lp. Oznaczenie Metoda badań Wynik oznaczenia Wymiar
 1 Uziarnienie składników suchych, mm EN  12192-1 0-0,02 mm
 2 Wytrzymałość na ściskanie, MPa EN  12190 49,8 MPa
 3 Przepuszczalność pary wodnej, m EN  7783 28,9 m
 4 Absorpcja kapilarna,   kg/m2h0,5 EN 1062-3 0,1 kg/m2h0,5
 5 Przyczepność, N/mm2, 
obciążenie przy zniszczeniu N,
Typ zniszczenia.
EN 1542 2,0
5037
A/B
N/mm2
N
Typ zniszczenia